PŘÍRODNÍ BLUDIŠTĚ V BRANDÝSE NAD ORLICÍ

PŘÍRODNÍ BLUDIŠTĚ V BRANDÝSE NAD ORLICÍ

Labyrint (světa a ráje srdce) připomíná odkaz J. A. Komenského, který pobýval na brandýském panství na počátku 20. let 17. století. Bludiště leží na ose pomníku, půdorys je tvořen čtvercem. Uličky tvoří poledníky a rovnoběžky (svět, zeměkouli), které vedou až do jeho středu (srdce, ráje).

14 km

www.brandys-ve-svete.cz