HISTORIE BUDOVY

Turistické informační centrum sídlí v historické budově na náměstí. Tento dům byl vystavěn již v roce 1433 a původně sloužil jako městská radnice. Součástí radnice byla i městská šatlava, která se nacházela ve sklepních prostorách domu. Zde se také ukládaly obecní peníze, městská privilegia či pečeť a zbroj. 

Během staletí budova několikrát vyhořela a v důsledku požárů musela být stavebně upravena. Z let 1774 a 1816 pochází současný vzhled – klasicistní pětiosé průčelí s věžičkou včleněnou do hladkého trojúhelníkového štítu. V interiéru infocentra je zachována původní křížová klenba.

V roce 1849 se budova stala sídlem okresního soudu, koncem padesátých let 19. století byla přistavěna v zadní časti pozemku nová věznice s příslušenstvím a byty dozorců. V roce 1871 se městský úřad přestěhoval do Panského domu na náměstí a soudní instituce využívala celou budovu až do roku 1958, kdy byla v důsledku havarijního stavu uzavřena. Po následné opravě zde našla zázemí geodézie, městská galerie a knihovna, od konce osmdesátých let 20. století však byla stavba prázdná. Po celkové rekonstrukci byla budova 6. září 2014 slavnostně otevřena a stala se tak sídlem Turistického informačního centra, Městské galerie Vysoké Mýto a Muzea českého karosářství.