Průzory Jany Krejzové virtuálně


Jana Krejzová1Výstava keramiky Jany Krejzové nazvaná Průzory, kterou pořádá Městská galerie Vysoké Mýto, se vzhledem ke stávající „kovidové“ situaci uskuteční virtuálně. Každou adventní neděli nahlédneme prostřednictvím kamery (průzoru) do tvůrčího světa vysokomýtské výtvarnice. Zajdeme společně do výstavního sálu, vydáme se však také do Újezdce, kde autorka žije a tvoří. Zde nahlédneme do jejího ateliéru, galerie a budeme svědky vypalování keramiky. Každý díl doprovodí zajímavé povídání Jany Krejzové a jejího hosta. Více na webu galerie http://galerie-vm.cz/

Jana Krejzová (1963) žije a pracuje ve svém venkovském ateliéru v Újezdci u Růžového paloučku nedaleko Litomyšle. Absolvovala Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni, kde studovala u akademických sochařů Jaroslava Podmola a Bohumila Dobiáše mladšího. Počátkem 90. let získávala zkušenosti na univerzitě v Manchesteru ve Velké Británii. Tam se věnovala technice raku a jiným, u nás v té době méně známým, keramickým postupům.  
Pracovala v Českém fondu výtvarných umění v Praze a založila dnes již neexistující keramickou dílnu v Hrušové. Dvanáct let působila také jako učitelka výtvarného oboru na základních uměleckých školách v Chocni a ve Vysokém Mýtě.

Od roku 2001 se naplno věnuje volné ateliérové tvorbě, v níž se spojují různé formy a postupy z oblasti užitého i konceptuálního umění, cvičení a meditace. Ve svém statku vybudovala výtvarné centrum, kde pořádá workshopy a interaktivní hliněné dílny, akreditované Ministerstvem školství a tělovýchovy. Přitahuji zájemce o keramiku z České republiky i ze zahraničí. Intenzivně se věnuje cvičení jógy.

Vlastní tvorba pro ni není cílem, ale cestou, na které materiál získává nový tvar a nachází i své nové místo. Vzniká tak keramika inspirovaná tradičním čajovým obřadem, zenovými zahradami a technologií raku, zakuřovaná keramika, keramika pálená otevřeným ohněm i volné keramické zahradní plastiky pálené dřevem a prostorové instalace.

Jana Krejzová je členkou Sdružení výtvarných umělců keramiků Praha.

Zpřístupnění galerie návštěvníkům závisí na rozhodnutí vlády. Aktuální informace naleznete na webových stránkách http://galerie-vm.cz/.