NAUČNÁ STEZKA B

NAUČNÁ STEZKA B

Přírodní okruh naučné stezky nabízí příjemnou procházku se spoustou informací o přírodninách Vysokého Mýta.

Informační panely na sedmi zastaveních přibližují přírodu kolem nás.

 

Zastavení přírodního okruhu:

B1     Vodní toky - řeka Loučná
B2     Aleje - ''Chodníček''
B3     Meandry a louky
B4     Na prahu lesa
B5     Nejvýznamnější mokřad
B6     V lese
B7     Výhledy z vrchu Vinice

http://stezka.vysoke-myto.cz/