MĚSTSKÁ GALERIE

MĚSTSKÁ GALERIE

Zavítejte na výstavu či koncert do historické budovy bývalé radnice a soudu.

Městská galerie ve Vysokém Mýtě byla založena v roce 1957 jako jedna z prvních okresních galerií v České republice. Vznikla oddělením sbírky uměleckých děl, jíž do té doby spravovalo spolu s historickými exponáty městské (dnes regionální) muzeum. U zrodu nové instituce stáli správce muzea Josef Šalda, malíř a pedagog Jan Juška, architekt a milovník umění Jaroslav Hošek, historiograf František Hyksa a historik Radovan Dvořák. Podporu měli v místních malířích. Sdružování výtvarníků mělo a má ve městě dlouhou tradici. První výstava byla veřejnosti otevřena 19. října 1957 v prostorách tehdejšího kasina (dnes je budova sídlem ZUŠ). Jeho prostory galerie využívala do roku 1970, poté je musela uvolnit sovětské okupační armádě. Následující čtyři desetiletí měla galerie zázemí v bývalém Okresním domě v rohu náměstí Přemysla Otakara II. Jako příležitostný výstavní sál sloužil tento prostor už od doby svého vzniku roku 1902 v podstatě nepřetržitě až do roku 2011, kdy objekt změnil majitele a galerie ho opustila. O tři roky později získala nové sídlo v tzv. staré radnici na náměstí. Místní budovu nazývají rovněž „soudem“, v letech 1849 až 1960 totiž sloužila soudním institucím, součástí byla i věznice. V moderních prostorách má galerie k dispozici velký výstavní sál a dvě přísálí.

Městská galerie každoročně uspořádá přibližně dvanáct výstav, a to v hlavním sále a také ve zvonici. Návštěvnicky nejúspěšnější je každoroční Noc v galerii, která se koná na přelomu května a června v rámci celosvětového festivalu. Kromě toho jsou pořádány akce jako malování v plenéru, módní přehlídky, komorní divadlo apod. Své stálé místo mají také koncerty mezi obrazy. Školní skupiny v galerii absolvují pravidelně vzdělávací programy či výtvarné dílny.