HUSŮV SBOR

HUSŮV SBOR

20. století zanechalo ve Vysokém Mýtě stopy moderní chrámové architektury.

Moderní chrámová architektura z roku 1937, která vznikla podle návrhu Františka Truhláře z Vysokého Mýta, navazuje svým výrazem na českou architekturu 20. let. V průčelí předstupuje před štítem plochá věžovitá část zakončená kalichem s dvojitým křížem. V interiéru jsou k vidění dvě plastiky od sochaře Františka Bílka zapůjčené Galerií hlavního města Prahy. Jde o plastiku „Slepci“ z roku 1926 a „Já přemohl svět“ z roku 1920.