KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Kostel v Jungmannových sadech s unikátním novorenesančním štítem.

Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven v roce 1543 mistrem Blažejem z Litomyšle na bývalé kněžské zahradě jako hřbitovní kostel. Hřbitov se v jeho okolí nacházel až do počátku 20. století. Stavba nemá věž, ale poměrně unikátní novorenesanční štít s reliéfní výzdobou od pardubického sochaře Vlčka. Štít zdobí secesní reliéfy zobrazující Pannu Marii a postavy svatých.

V interiéru kostela jsou dochovány části pískovcových náhrobků, gotické fragmenty či pozůstatky nástěnných maleb z období renesance.