VODÁRENSKÁ BAŠTA

VODÁRENSKÁ BAŠTA

Věž, která zprvu bránila město a později napájela vodou kašny.

V severozápadním nároží bývalého městského opevnění stojí hranolová věž, která pochází z druhé poloviny 14. století. Tato masivní dvoupatrová stavba je vyzděna z opukového kamene. Její zdivo je silné 1,5 metrů a jednotlivé strany měří 8 metrů. Věž několikrát vyhořela a v roce 1830 byla o jedno patro snížena. Při zatím poslední opravě v roce 1994 získala věž novou střešní krytinu z dřevěného šindele.