Právě vyšlo ... Zpěvník pro mateřské školy

Právě vyšlo ... Zpěvník pro mateřské školy

Ať nám slunce svítí

... je název zpěvníku pro mateřké školy autorů Jana Klímy a Olgy Mrázové, který v předvánočním čase vydala společnosti VYOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s.

Inspirací pro toto společné dílo byl autorům dětský pěvecký sbor Karosáček, který je historicky velmi úzce spjat s Mateřskou školou Slunečná ve Vysokém Mýtě.  "Jeho působení, obnovované každý rok s nově příchozími zpěváčky, potvrdilo a až dosud potvrzuje, že rozvíjení hudebnosi a emocionality je mimořádně důležitým vkladem do příznivého citového, rozumového i motorického rozvoje dětí", dodávají v úvodu zpěvníku oba autoři, přičemž jej jednohlasně uzavírají větou: " Tak ať písně zní a slunce nám svítí!", která je  v době,  ve které se nyní společně nacházíme, zároveň velkou nadějí pro nás všechny pro dny budoucí.

Společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. děkuje sponzorům - Městu Vysoké Mýto a společnosti IVECO Czech Republic, a. s., za významnou finanční podporu.

Zpěvník je možné zakoupit nebo nechat zaslat na dobírku na Turistickém informačním centru ve Vysokém Mýtě (tel. 465 466 112, e-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz).