Zastav nečas!

Zastav nečas!

Letošní prázdniny je naše vysokomýtské infocentrum součástí velké letní soutěže České televize. Cílem hry je ukázat dětem a jejich rodičům nejrůznější zajímavá místa při prázdninovém cestování po České republice. U nás doma je krásně.

Ajajajaj! Na Déčku se zbláznilo počasí! Princezna Prga brzy přišla na kloub tomu, co se stalo: Stromděd Počas, který od nepaměti košatěl hustým listovím, je najednou dočista holý. Přírodní moudrost vepsaná do jeho listů se rozletěla do všech stran. 

Část listí to zaneslo až k nám na Zemi, a tak budou na Déčku potřebovat pomoc  – tvoji pomoc. Pomůžeš listí posbírat a vrátit zpět na Déčko, aby příroda přestala bláznit a počasí se vrátilo do starých dobrých kolejí?

Od začátku prázdnin se více dozvíš i v našem Turistickém informačním centru.

 

Více informací na www.zastavnecas.cz