Soška krále Přemysla Otakara II.


PřémaMilovníkům historie a českým patriotům nabízíme sošku Přemysla Otakara II, českého krále a zakladatele města Vysokého Mýta. Autorkou 40 cm vysoké sošky je Gabriela Podroužková.